HoogGevoelig & Sterke Wil

Als een kind in hoge mate gevoelig is én in hoge mate wilskrachtig, gaat het opvoeden vaak niet makkelijk. Voor het kind zelf is het ook zeker niet makkelijk. Het leeft met twee uiterste in zichzelf. De hooggevoelige kant heeft het nodig om zo veel mogelijk prikkels te vermijden om zich prettig te voelen. De wilskrachtige kant heeft het juist nodig om veel prikkels op te zoeken. Dat botst natuurlijk en dat wordt vaak met veel vuur geuit.
In een gezin met een HG&SW kind is er vaak veel strijd en heftige emoties. De ouders zitten vaak met de handen in het haar. Wat ze ook proberen, de strijd lijkt maar door te gaan. Wat doen we toch zo anders dan anderen, waarom gaat het bij ons niet goed?
Door die strijd en heftige emoties wordt je vaak met jezelf geconfronteerd.

Als je inzicht krijgt van wat er aan de hand is, kan je zien wat er in je kind speelt en wat het nodig heeft en wat jij nodig hebt om hier mee om te gaan.
Zoals het nu gaat lopen de spanningen bij iedereen in het gezin alleen maar op.
Maar wat zou dan wel werken?
Met behulp van het model van de innerlijke familie kan je hier op een praktische en handige manier inzicht in krijgen.
Als je inzicht hebt wat er met jou en met je kind gebeurd in interactie, kan je de interactie veranderen zodat er een relatie met meer harmonie kan ontstaan.
En als er harmonie is, is er meer ontspanning en weer ruimte voor leuke dingen.